Vicore erhåller nytt betydande patentskydd för C21 i USA

2023-05-23

Stockholm, 23 maj, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”) meddelar idag att ett nytt amerikanskt patent som avser en ny förbättrad formulering av C21, så kallad ”enteric coating”, har utfärdats. C21 är för närvarande i en fas 2a studie i idiopatisk lungfibros (IPF).

Patentet ger ett starkt skydd i USA eftersom det:

  • avser alla former av ”enteric coating” av C21
  • inte är begränsat till specifika sjukdomar

Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore kommenterar "Detta är en mycket viktig milstolpe för Vicore. Genom att förlänga skyddet i USA till åtminstone 2041, ökar det avsevärt den kommersiella potentialen för C21 i IPF utöver nuvarande antaganden baserade på särläkemedelsstatus och dataskydd.”

United States Patent and Trademark Office (USPTO) har utfärdat patent nr 11 654 115 med titeln "New Delayed Release Composition for Peroral Administration." Patentet avser en ny uppfinning som avsevärt förbättrar upptaget av C21 genom att tabletter med så kallad ”enteric coating” löser upp sig först när de når tunntarmen. Patentet skyddar alla former av ”enteric coating” av C21 och förväntas ge skydd åtminstone fram till år 2041. Motsvarande patentansökningar har lämnats in i flera länder i både Europa och resten av världen, inklusive Kina och Japan.

"Vi är mycket glada över att USPTO har uppmärksammat de unika fördelarna med denna teknologi". säger Johan Raud, CSO på Vicore. " Viktigt är att patentet ger skydd för C21 vid alla sjukdomar."

I en interimsanalys av den pågående fas 2a-studien har C21 visat exceptionella effekter genom att förbättra lungkapaciteten hos patienter med IPF, en förödande sjukdom som obehandlad leder till försämrad lungfunktion och en förväntad livslängd på tre till fem år från diagnos. C21 verkar genom att förhindra den IPF-relaterade ärrbildningen i lungan och därmed återställa alveolär integritet och förbättra lungfunktionen.

"Enbart i IPF är det potentiella värdet av detta avgörande amerikanska patent mycket stort med tanke på att marknaden för IPF i USA representerar 2,8 miljarder dollar i årlig försäljning, trots de begränsningar som finns med nuvarande läkemedel.” säger Carl-Johan Dalsgaard".

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Tel: +46 70 975 98 63
E-mail: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Optimum Strategic Communications
Hana Malik, Eleanor Cooper, Katie Flint
Tel: +44 20 3882 2119
vicore@optimumcomms.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2023 kl 08:00 CET.

Om renin-angiotensin systemet (RAS) och angiotensin II typ 2-receptor (AT2-receptorn)   
RAS är ett hormonsystem som reglerar flera viktiga fysiologiska funktioner. I detta system är AT1-receptorn ett väletablerat läkemedelsmål, där angiotensinreceptor blockerare (ARBs) mot högt blodtryck är storsäljare. AT2-receptorns funktion är mindre etablerad och svårare att studera, men med den ökade kunskapen Vicore får genom våra kliniska prövningar med läkemedelskandidaten C21, blir de terapeutiska möjligheterna med AT2-receptorn uppenbara. AT2-receptorn är en del av kroppens system för att skydda mot och reparera vävnadsskada och förmodas vara skyddande i ett flertal sjukdomar kopplade till hög ålder och cellernas åldrande, inklusive idiopatisk lungfibros, kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Att stimulera AT2-receptorn har visat sig vara effektivt i ett stort antal olika sjukdomsmodeller och den kliniska valideringen pågår vid kronisk lungsjukdom. Stimulering av AT2-receptorn kan även vidga små artärer för att lokalt öka blodflödet. Med C21, en liten högselektiv molekyl och först i sin klass av AT2-receptoragonister (ATRAGs) i kliniska fas, blir den terapeutiska fördelen med att rikta in sig på AT2-receptorn alltmer uppenbar. Vicore utvecklar C21 för svåra ovanliga lungsjukdomar och har ett antal nya ATRAGs under utveckling för nya indikationer varav den första (C106) genomgår en klinisk fas 1-studie.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com