Mintage Scientific bokslutskommuniké

2013-03-19

Mintage Scientific publicerar sin bokslutskommuniké för 2012. Vid frågor, kontakta gärna VD Göran Wessman på 0708-16 14 50.

Mintage Scientific publicerar sin bokslutskommuniké för 2012. Vid frågor,
kontakta gärna VD Göran Wessman på 0708-16 14 50.