Ny forskningsresultat med C21 på diabetes

2016-06-30

– Dr Chow och medarbetare, Melbourne: C21 har anti-aterosklerotisk effekt i djurmodell med diabetes
– Dr Liu och medarbetare, Beijing: C21 skyddar bukspottkörtelm mot skador förorsakade av högt fettintag

– Dr Chow och medarbetare, Melbourne: C21 har anti-aterosklerotisk effekt i djurmodell med diabetes 

– Dr Liu och medarbetare, Beijing: C21 skyddar bukspottkörtelm mot skador förorsakade av högt fettintag

Dr Bryna Chow och medarbetare, från den internationellt välkända forskargruppen vid BakerIDI Heart and Diabetes Institute i Melbourne, har studerat effekterna av C21 på mekanismer i åderförkalkningsprocessen i en djurmodell med diabetes. Resultaten publicerades nyligen on-line i tidskriften ’Diabetologia’. I studien mättes biomarkörer på inflammation och oxidativ stress (fria radikaler) i kärlväggen. Dessutom mättes utbredningen av aterosklerotiska skador (plaque) i aorta. Länk till abstract

– Dr Chow, Melbourne; ”C21 minskade signifikant utbredningen av aterosklerotiska skador i aorta-kärlväggen. Vi har analyserat en rad biomarkörer och visat att C21 både kan minska inflammationen i kärlen och den skadliga ökningen av oxidativ stress, som ses vid diabetes. Dessa mekanismer bidrar troligen till den anti-aterosklerotiska effekten av C21.”
– Prof Terri Allen, projektledare vid forskningsinstitutet, Melbourne; ”Genom att även studera effekten av en antagonist till AT2-receptorn, i tillägg till AT2-receptorstimuleraren C21, noterade vi att samtliga C21’s skyddande effekter kunde blockeras. Dessa försök visar att den skyddande C21 effekten medieras via stimulering av AT2-receptorn. C21 kan potentiellt få användning som ett nytt anti-aterosklerotiskt läkemedel hos diabetespatienter.”

Dr Min Liu, Beijing: Högt fettintag kan leda till minskad insulinkänslighet och försämrad glukostolerans på grund av skador på de insulinproducerande Langerhanska öarna i bukspottkörteln. I en kinesisk djurstudie, presenterad vid American Diabetes Associations möte i New Orleans under juni, visar Dr Liu et al. att skadorna minskar efter 4 veckors behandling med oralt administrerat C21, som gavs en gång om dagen. Resultaten tyder på att C21 har en direkt skyddande effekt på kroppens insulinproducerande celler. Detta kan visa sig bli
betydelsefullt för patienter med kraftigt svängande halter av blodsocker. Länk till abstract

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com