Första multipla doseringen i den pågående Fas I-studien

2016-09-27

Idag påbörjas den andra delen av Fas I-studien där friska frivilliga personer kommer att doseras med multipla ökande doser av C21 under en period av åtta dagar (s.k. MAD-studie, Multiple Ascending Doses). I den första delen av Fas I-studien doserades C21 i ökande singeldoser. Resultatet för den totala Fas I-studien kommer presenteras under Q4, 2016.

För mer information, vänligen kontakta;
Lena Lindblad, projektledare för kliniska prövningar
Tel: 0706-03 46 25 eller e-mail: lena.lindblad@vicorepharma.com

Vicore Pharma Holdings aktie är listad på Nasdaq First North sedan 10 december 2015, med kortnamn VICO. Vicore Pharma Holding anlitar Redeye som Certified Adviser