Vicore väljer ny ATRAG som nästa läkemedelskandidat

2022-10-12

  • C103, en ny angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonist (ATRAG), har valts som nästa läkemedelskandidat
  • Substansen har mycket hög selektivitet för AT2R över AT1R
  • En fas 1-studie är planerad att inledas under andra halvåret 2023

Göteborg, 12 oktober 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), banbrytande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att C103, bolagets tredje ATRAG, valts ut för vidare utveckling i toxikologiska studier och därefter en fas 1-studie. 

Vid prekliniska studier har C103 visat mer än 40.000 gånger högre affinitet för angiotensin II typ 2 receptorn (AT2R) i jämförelse med angiotensin II typ 1-receptorn (AT1R). Aktivering av AT2R har en skyddande och läkande effekt medan stimulering av AT1R har blodtryckshöjande effekter och bidrar till inflammation och fibros. En sådan profil gör C103 särskilt lämpad för vaskulära indikationer såsom havandeskapsförgiftning (preeklampsi) där AT1R-stimulering är särskilt olämplig. ATRAGs har visat en fördelaktig säkerhetsprofil eftersom de stimulerar ett kroppseget skyddande system och då AT2R uppregleras vid sjukdom men är generellt lågt uttryckt i frisk vävnad. C103, med förväntat patentskydd till åtminstone 2040, kommer närmast att genomgå generella toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studier samt reproduktionstoxikologiska studier.

“C103 har visat en mycket lovande profil med en högselektiv dosberoende AT2R-stimulerande effekt och avsaknad av negativa egenskaper” säger Johanna Gräns, Head of Preclinical Development på Vicore.

Preeklampsi är en preliminär indikation för C103 baserad på de övertygande prekliniska data som stödjer ATRAGs betydelse vid denna sjukdom, såväl som de nyligen visade positiva effekterna på blodflöde i människa. Preeklampsi är ett potentiellt mycket allvarligt tillstånd som drabbar 4,6 % av alla graviditeter och varje år dör 76.000 kvinnor och 500.000 spädbarn världen över. Idag finns ingen terapi utöver blodtryckssänkande behandling och att förlösa barnet i förtid.

“Även om projektet fortfarande är i ett tidigt skede så stärker resultaten med C103 vår tilltro till ATRAGs och vår ambition att fortsatt leda utvecklingen inom detta fält.” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

Om angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs)    
AT2R är en del av kroppens system för att skydda mot och reparera skadad vävnad och förmodas vara skyddande i ett flertal sjukdomar kopplade till hög ålder och cellernas åldrande, inklusive idiopatisk lungfibros, kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Att stimulera AT2R har visat sig vara effektivt i ett stort antal olika sjukdomsmodeller och den kliniska valideringen pågår vid kronisk lungsjukdom. Stimulering av AT2R kan även vidga små artärer för att lokalt öka blodflödet. Vicore utvecklar C21 för svåra ovanliga lungsjukdomar och har ett antal nya ATRAGs under utveckling för nya indikationer varav den första (C106) genomgår en klinisk fas 1-studie.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2022 kl 08:00 CET.