Delårsrapport april-juni 2019

2019-08-23 | Regulatorisk

Mölndal, 23 augusti 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • I april meddelade Vicore Pharma att man valt diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver idiopatisk lungfibros (IPF) för läkemedelsprogrammet VP01 (C21).

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden
1 april – 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,2)
 • Rörelseresultatet var -24,8 MSEK (-9,6)
 • Periodens resultat uppgick till -26,6 MSEK (7,1)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,63 SEK (0,40)
 • Likvida medel per den 30 juni 2019 uppgick till 193,5 MSEK (224,7 MSEK per den 31 december 2018)

Finansiell översikt för perioden
1 januari – 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,4)
 • Rörelseresultatet var -40,9 MSEK (-16,8)
 • Periodens resultat uppgick till -42,6 MSEK (7,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,02 SEK (0,39)
Belopp i MSEK  2019apr-jun  2018apr-jun  2019jan-jun  2018jan-jun  2018jan-dec 
Rörelseintäkter  0,0  0,2  0,0  0,4  0,6 
Rörelseresultat  -24,8  -9,6  -40,9  -16,8  -41,6 
Resultat efter skatt  -26,6  7,1  -42,6  7,0  -21,7 
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK )  -0,63  0,40  -1,02  0,39  -0,95 
Eget kapital vid periodens slut  253,7  64,5  253,7  64,5  285,4 
Kassaflödet från den löpande verksamheten  -22,4  4,4  -40,9  -2,7  -33,0 
Likvida medel vid periodens slut  193,5  18,1  193,5  18,1  224,7 

VD kommenterar

Under andra kvartalet fortsatte vi det intensiva arbetet med att utveckla Vicore. Vi har ett starkt fokus på att utveckla en attraktiv läkemedelsportfölj för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som lämpar sig för de specifika egenskaper vår ledande läkemedelskandidat VP01(C21) har. Tillsammans med den andra kandidaten VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår portfölj. Under 2019 ligger tonvikten på fortsatt utveckling av bolagets projekt, med patienten i centrum.

I april fastställde vi diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen för VP01, utöver IPF. Sjukdomen har den högsta dödligheten bland alla reumatologiska åkommor och inga godkända behandlingar finns. Den starka uppregleringen av angiotensin II typ 2-receptorn i dSSc gör det högintressant att pröva VP01 för denna indikation och utgör därmed ytterligare en spännande möjlighet. Det finns en tydlig logik i att undersöka effekten på de vaskulära mekanismerna i dSSc som ett komplement till de antifibrotiska effekterna som prövas i IPF. Vi har kommit långt i förberedelserna för en mekanistisk studie i dSSc och följer planen för att kunna lämna in en ansökan till tillsynsmyndigheterna i år.

Vi följer planen för att initiera två fas IIa-studier, en i IPF-patienter och en mekanistisk studie i dSSc -patienter,under andra halvan av 2019.

När det gäller VP02 pågår formuleringsarbetet och målet för innevarande år är att identifiera en formulering med rätt egenskaper. Vi befinner oss mitt i denna optimering och nästa steg är att genomföra toxikologiska studier och därefter en fas I-studie under 2020.

För att genomföra våra planer har vi byggt upp ett starkt medicinskt och regulatoriskt team. Rohit Batta med stor erfarenhet av särläkemedels-studier från GlaxoSmithKline och Göran Tornling som expert inom lungmedicin borgar för att våra studieupplägg blir förstklassiga med ett tydligt fokus på patienterna och är effektiva, systematiska och innovativa. Till detta är den interna kliniska verksamheten (clinical operations), under ledning av Mimi Flensburg, central för att säkerställa kontrollen av framtida patientstudier. Vi har också rekryterat en senior regulatorisk partner med omfattande erfarenhet av sällsynta sjukdomar, Rick Lilly, som är baserad i Storbritannien. Han kommer att stödja oss i arbetet med tillsynsmyndigheterna.

En högklassig organisation är avgörande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra studier. Den ger oss kontroll över processen inte minst genom att vi kan kommunicera direkt mot prövningsläkarna ute på fältet. Därmed kan vi vara proaktiva för att minimera eventuella problem. Vi har även kontroll över studiedata och kan se till att kvalitén upprätthålls. Det gör oss mer snabbfotade och vi kan arbeta tillsammans med den kontraktsforskningsorganisation som utför studien. Därmed når vi högsta möjliga effektivitet i utförandet.

Att utveckla och upprätthålla goda relationer med patientföreningar är avgörande i samband med särläkemedelssjukdomar, och under andra kvartalet blev vi sponsorer för patientföreningen EU-IPFF (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Associated Disorders Federation Patient Advocacy Group). Vi har även fått möjlighet att hålla en presentation på deras årsstämma.

Parallellt med ett högt tryck för att utveckla vår läkemedelspipeline har förberedelserna inför den planerade noteringen av vår aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista hög prioritet. Upplistningen är ett viktigt steg för att öka vår akties attraktionskraft ytterligare.

Sammanfattningsvis är 2019 ett spännande och händelserikt år för Vicore där vi bygger vidare på det som vi inlett, i hög takt och med ett starkt fokus.

Carl-Johan Dalsgaard, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Christian Hall, IR-manager, tel: 076 311 12 42, christian.hall@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.