Vicore Pharmas årsredovisning 2018 publicerad

2019-04-12 | Regulatorisk

Mölndal, 12 april 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/#rapporter

I årsredovisningen framgår att publiceringsdatum för delårsrapporten kvartal tre 2019 har ändrats till den 8 november 2019 från tidigare aviserat tidpunkt, den 18 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070-553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08:00 CET.