Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2024-05-31 | Regulatorisk

Stockholm, 31 maj 2024 – Vicore Pharma Holding AB (Nasdaq Stockholm: VICO) (”Vicore”) meddelar idag att antalet aktier och röster i Vicore har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner med efterföljande leverans av aktier till en deltagare i incitamentsprogrammet Board LTIP 2023. Aktierna emitterades genom utnyttjande av 11 025 aktierätter, vilka berättigade till lika många aktier.

Genom utnyttjandet av aktierätterna ökar antalet aktier och röster med 11 025 och aktiekapitalet med 5 512,499947 kronor. Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore till 111 734 004. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 55 867 001,457610 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com
Megan Richards, VP Investor Relations, Communications and Portfolio Strategy, tel: +1 978 269-4372, megan.richards@vicorepharma.com  

Om Vicore Pharma Holding AB (ett läkemedelsbolag i klinisk fas)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel med potential att modifiera sjukdomar. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF). Buloxibutid (C21), med en nyligen slutförd fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykiska belastningen hos patienter med lungfibros. Almee™ har erhållit breakthrough device designation från FDA, vilket återspeglar dess potential för en omvälvande inverkan. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin och -kemin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för flera potentiella sjukdomar. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.