Vicore informerar om de kliniska programmen med anledning av utbrottet av COVID-19

2020-03-20

Göteborg, 20 mars 2020 – Vicore Pharma informerar om de kliniska programmen med anledning av det nuvarande utbrottet av COVID-19.

Den pågående studien av Raynaud’s fenomen i patienter med systemisk skleros, där effekter av C21 på blodflödet undersöks, har rekryterat försöksdeltagare snabbare än planerat. Det kliniska prövningsarbetet kommer nu dock att bromsas upp för att värna patienters hälsa och undvika icke-nödvändiga sjukhusbesök.

 

”Att säkerställa försöksdeltagarnas säkerhet är av yttersta vikt. Baserat på hur väl rekryteringen fungerat hittills tror jag att vi har goda mögligheter att snabbt ta igen den tid vi förlorar och rapportera resultaten i slutet av året, som ursprungligen planerat,” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore Pharma.

 

Myndighetsansökan när det gäller Fas II-studien i patienter med idiopatisk lungfibros (IPF), där vårt mål är att uppnå en betydande behandlingsförbättring för patienterna, väntas som planerat lämnas in i slutet av denna månad. COVID-19 har inte haft någon inverkan på ansökningsprocessen. Vicore räknar med att patientrekryteringen till studien kommer att starta under Q3 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com