Robusta effekter av VP01 i lungvävnad från patient med idiopatisk lungfibros

2020-09-25

Göteborg, 25 september 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag effekter av VP01 på lungvävnad med idiopatisk lungfibros (IPF).

Lungvävnad från en IPF-patient som genomgått lungtransplantation visade ett stabilt uttryck av angiotensin II typ 2 receptorn (AT2R), den receptor som VP01 aktiverar. Behandling med kliniskt relevanta koncentrationer av VP01 ledde till en dosberoende minskning av tillväxtfaktorn TGFb1 som anses central vid fibrosutveckling.

”Det är betryggande att vi kan visa uttryck av AT2R och hämning av kroppens viktigaste fibrosframkallande ämne i lungvävnad från en IPF-patient. Förutsatt att detta speglar den kliniska situationen, så kan det antas att VP01 kan hämma sjukdomsutvecklingen” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore Pharma. En fas II-studie i 60 patienter med IPF har nyligen fått myndighetsgodkännade och är planerad att starta under oktober.

Om VP01

VP01 (C21), den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Substansen har tidigare visat effekter i bleomycin- och monokrotalin-modeller för lungfibros/pulmonell hypertesion, och är för närvarande i klinisk utvecklingsfas för behandling av IPF, lungfibros vid systemisk skleros och COVID-19.

Precision Cut Lung Slices (PCLuS)

Genom att ta till vara lungvävnad från IPF-patienter som genomgår lungtransplantation kan man odla bitar av lunga i vävnadskultur för att studera farmakologiska effekter på olika markörer för fibrosutveckling. Därigenom kan man testa läkemedel och utvärdera biomarkörer där vissa också kan följas i kliniska studier.

”Denna teknologi representerar en unik möjlighet att studera våra läkemedelskandidater i sjuk lungvävnad från IPF-patienter”, säger Johan Raud, CSO på Vicore Pharma. Tekniken utvecklades av Fibrofind, en service-verksamhet inom ramen för den världsledande forskningsorganisationen Newcastle Fibrosis Research Group vid Newcastle University.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com