Vicore Pharma utökar sitt innehav i I-Tech AB

2017-12-22 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man utökat sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission.

Vicore Pharma Holdings innehav I-Tech AB har genomfört en företrädesemission till nuvarande aktieägare om totalt 10,4 mkr. Vicore Pharma Holding har tecknat aktier för 2,5 mkr och äger efter emissionen 21% av aktierna i I-Tech AB.

I-Tech har nyligen engagerat Hempel, ett internationellt marint färgbolag, som lanserat en antifoulingfärg innehållande Selektope® och utvecklingen framåt ser positiv ut för bolaget.

”Vi ser en stor potential i I-Tech och bolagets produkt Selektope®. Villkoren i företrädesemissionen var gynnsamma och vi anser att det är en god investering för Vicore Pharma Holding.” säger Per Jansson, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 14:10.