Vicore bekräftar att utvecklingen inom IPF-programmet går enligt plan och ger uppdatering avseende projektportföljen

2024-01-02

  • Utvecklingen av C21 för behandling av IPF går enligt plan; slutliga resultat från fas 2a AIR-studien och start av fas 2b ASPIRE-studien under första halvåret 2024
  • COMPANION-studien med AlmeeTM slutförd; topline-resultat förväntas offentliggöras under januari månad
  • Övergång till sen klinisk utvecklingsfas och prioritering av C21 för IPF resulterar i fokusering av projektportföljen och medför att utvecklingen av det prekliniska IMiD-programmet avbryts
  • Utvärdering av nya ATRAG-molekyler och indikationer för att komplettera utvecklingen av C21 för IPF pågår

Stockholm, 2 januari, 2024 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag uppdatering av projektportföljen med fokus på utvecklingen av C21 för idiopatisk lungfibros (IPF).

De uppdateringar som tillkännages idag bekräftar att utvecklingen av det ledande IPF-programmet med C21 går enligt plan med slutliga resultat från fas 2a AIR[1]-studien under första halvåret 2024. Samtidigt pågår aktiviteter för att starta den globala, dubbelblindade, placebokontrollerade och 52-veckor långa fas 2b-studien ASPIRE med C21 i IPF under första halvåret 2024. Utvecklingen av den digitala terapin AlmeeTM går framåt och resultatet av den pivotala COMPANION[2]-studien för ångest associerad med lungfibros förväntas rapporteras i januari 2024.

Som ett resultat av en pågående översyn av projektportföljen, vilken syftar till att fokusera bolagets verksamhet, kommer Vicore att avbryta utvecklingen av det prekliniska IMiD-programmet, inhalerad talidomid för behandling av IPF-hosta. Mot bakgrund av den unika vävnadsläkande verkningsmekanismen hos ATRAGs, syftar översynen av projektportföljen till att identifiera de bästa ATRAG-molekylerna och indikationerna för vidare utveckling.

"Med den övertygande kliniska signalen från interimsanalysen i fas 2a-studien med C21 i IPF i maj 2023 fokuserar Vicore nu på att driva den kliniska utvecklingen av denna läkemedelskandidat ", säger Ahmed Mousa, VD för Vicore, " och i samband med denna prioritering kommer vi att avbryta det prekliniska IMiD-programmet inom IPF-hosta till förmån för den potentiellt transformativa behandlingen av IPF med C21.”

"Vi är mycket fokuserade på utvecklingen av C21 för IPF", säger Bertil Lindmark, MD, PhD, nyutnämnd Chief Medical Officer för Vicore, "och vill säkerställa resurser för att lyckas med detta. Vi ser fram emot att få offentliggöra slutliga resultat från fas 2a AIR-studien samt att inleda den globala fas 2b ASPIRE-studien under första halvan av 2024."

"Aktivering av angiotensin II typ 2-receptorn med C21 och andra ATRAGs representerar en kraftfull skyddande mekanism med stor potential bortom IPF", säger Johan Raud, MD, PhD, Chief Scientific Officer för Vicore, "och vi granskar nu ett antal indikationer där vi tror att denna mekanism kan ha en sjukdomsmodifierande effekt och lämpa sig väl för behandling med våra olika ATRAG-molekyler. Vi ser fram emot att så småningom kunna ge ytterligare information om vår projektportfölj som kompletterar utvecklingen av C21 i IPF."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ahmed Mousa, VD, tel: +1 607 437 0235, ahmed.mousa@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2024 kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel med potential att modifiera sjukdomar. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore. 
Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com. 
. 

[1] NCT04533022
[2] NCT05330312