Vicore Pharma Holding utökar innehav i I-Tech

2016-07-28 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding har idag undertecknat ett teckningsåtagande vid kommande företrädesemission i den finansiella tillgången I-Tech AB. Teckningsåtagandet uppgår till 500 000 kr, motsvarande 312 500 aktier

Vicore Pharma Holding har idag undertecknat ett teckningsåtagande vid kommande företrädesemission i den finansiella tillgången I-Tech AB. Teckningsåtagandet uppgår till 500 000 kr, motsvarande 312 500 aktier.

Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång I-Tech AB (ägarandel 16,88%) har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 5 000 000 kr, motsvarande 3 125 000 aktier, till befintliga aktieägare. Emissionslikviden kommer till största delen att användas för att motfinansiera ett villkorslån från ALMI Tillväxt. Emissionslikviden tillsammans med villkorslånet kommer i första hand att användas till lageruppbyggnad av I-Tech’s antifoulingsubstans Selektope. Teckningsåtagandet innebär att Vicore Pharma Holding åtar sig att teckna sig för 500 000 kr motsvarande 312 500 aktier i emissionen. Åtagandet understiger Vicore Pharma Holdings pro-rata andel i företrädesemissionen och ledningen i Vicore Pharma Holding anser inte att den fortsatta kliniska utvecklingen i dotterbolaget Vicore Pharma AB kommer att påverkas av åtagandet. Utöver Vicore Pharma Holding har ytterligare två större aktieägare lämnat tecknings/garantiåtagande.

”I-Tech befinner sig i en kommersialiseringsfas och den första produkten på marknaden lanserades i Asien under våren 2015. Intresset hos kunderna är stort och orderingången för första halvåret 2016 har vida överstigit 2015 års orderingång för helåret. Vi har stor tilltro till produkten och företaget och därför ser vi det som en investering för Vicore Pharma Holding” säger Göran Wessman, styrelseordförande i Vicore Pharma Holding.

Utfallet från nyemissionen informeras den 15 augusti.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wessman, styrelseordförande
Tel: 0708- 16 14 50 eller e-mail:goran.wessman@vicorepharma.com
Nina Carlén, Kommunikationsansvarig
Tel: 0763-90 94 04 eller e-mail:nina.carlen@vicorepharma.com

Kort om I-Tech AB
I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och kommersialiserat en substans, Selektope® som motverkar påväxt av havstulpaner på båtskrov. Selektope används i mycket låga koncentrationer i båtbottenfärger. För ytterligare information se;www.selektope.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2016 kl. 10.00 CET.