C21 kan ge hjärtskydd vid cytostatikabehandling

2016-09-27

En första djurstudie visar hjärtskyddande effekter av Vicore Pharmas läkemedelskandidatC21 i samband med cytostatikabehandling.

Antracykliner är effektiva läkemedel för behandling av bröstcancer, men denna behandling kan också leda till hjärtskador. Vid den nyligen avslutade Europeiska hjärtkongressen redovisade Dr Necip Ermis och kollegor från Malatya, Turkiet, resultaten av en studie där man utvärderade den hjärtskyddande effekten av C21 på antracyklin-behandlade råttor. Histologisk undersökning visade att C21-behandlade djur hade mindre uttalade skador på hjärtcellerna än kontroller.

”Detta är den första studien som visar hjärtskyddande effekter av C21 efter antracyklin-behandling. Kombinationen med en angiotensin-receptor blockerare tycks vara speciellt gynnsam. Studier hos patienter bör startas för att kliniskt utvärdera denna hjärtskyddande effekt.” säger Dr Ermis

Vicore Pharma har lämnat in en patentansökan som avser hjärtskydd av C21 vid cancerbehandling och kommer analysera affärsförutsättningarna för att fortsatt exploatera utvecklingen inom detta område. Det är för tidigt att uttala sig om den kommersiella potentialen för C21 inom hjärtskydd vid cancerbehandling och området är i nuläget inte prioriterat för Vicore Pharma. 

Länk till abstrakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljunggren, Senior Adviser
Tel: 070-657 95 69 eller e-mail: anders.ljunggren@vicorepharma.com

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com