Vicore stärker sin ledningsgrupp

2021-08-27 | Regulatorisk

Göteborg, 27 augusti, 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att bolagets ledningsgrupp stärks med tre seniora rekryteringar när bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter närmar sig viktiga kommersiella milstolpar.

Åsa Magnusson tillträder tjänsten som Vicores Chief Commercial Officer och Mikael Nygård tillträder tjänsten som VP Business Development. Båda blir en del av bolagets ledningsgrupp. Jessica Shull, nyligen rekryterad som ansvarig för Vicores digitala terapier, ansluter också till Vicores ledningsgrupp.

Åsa Magnusson tar ansvaret för bolagets kommersialiseringsaktiviteter. Hon har mer än 20 års erfarenhet från seniora kommersiella roller inom läkemedelsindustrin med fokus på market access och lansering av läkemedel för sällsynta sjukdomar inom områden med stora medicinska behov. Hon kommer senast från Arvelle Therapeutics, ett schweiziskt bioteknikbolag med fokus på CNS och epilepsi. Dessförinnan arbetade Åsa i olika internationella och nordiska kommersiella roller på Alexion i syfte att expandera användningen av innovativa antikroppsprodukter som Soliris och Ultomiris. Innan dess ansvarade hon för marknadsföringen av Actelions läkemedel mot pulmonell arteriell hypertension (PAH), inklusive lanseringen av Opsumit samt nya indikationer för Tracleer i de nordiska länderna. Åsa tillträder sin roll i Vicore i oktober 2021.

Mikael Nygård tar ansvaret för bolagets affärsutvecklingsaktiviteter inklusive partnerskap, licensieringar och M&A. Mikael har lång erfarenhet från hälsovårdsindustrin, senast som ansvarig för M&A och affärsutveckling vid vårdgivarbolaget Humana AB. Mikael har under sina år på Humana innehaft flera roller och har i sin senaste roll ansvarat för ett flertal förvärv samt har varit involverad i att utveckla och implementera bolagets tillväxtstrategi. Dessförinnan arbetade han i det globala hälsovårdsteamet i strategikonsultfirman Boston Consulting Group. Mikael har en PhD i neurovetenskap från Karolinska Institutet. Mikael tillträder sin roll i november 2021.

Jessica Shull började i Vicore i maj 2021 med ansvar för utveckling och lansering av digitala terapier (VP04 programmet) inom IPF. Jessica har mer än 20 års erfarenhet inom området för digitala teknologier för hälso- och sjukvård inklusive utveckling av virtuella kirurgiska enheter. Hon anses vara en auktoritet inom hälsoteknikbedömning (HTA) för patientvänlig programvara och innovation i Europa och internationellt. Hennes tidigare roller innefattar bland annat arbete med “best practices” inom digital hälsa för WHO och utbildning inom digital hälsa, regleringar och policies vid Digital Therapeutics Alliance.

Åsa Magnusson, Mikael Nygård och Jessica Shull kommer ingå i ledningsgruppen i Vicore.

”Vicore växer med ett kraftfullt team med en enorm kollektiv erfarenhet. I takt med att våra program inom IPF och COVID-19 går mot viktiga kliniska milstolpar implementerar vi ett effektivt och smidigt ledarskap med de kunskaper som krävs för att möta utmaningarna i en snabbväxande och utvecklande marknad. ” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD
Telefon: 070 975 98 63
E-mail: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl 08:00 CET.