Vicore Pharma rekryterar den första patienten i fas II Proof-of-Concept-studien i idiopatisk lungfibros

2020-11-16

Göteborg, 16 november, 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den första patienten i fas II-studien för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) har rekryterats i Indien.

Dr. Himanshu Pop Hale, Ace Hospital Pune, har rekryterat den första IPF-patienten i fas II Proof-of-Concept-studien med C21 (VP01-projektet). ” Vi är mycket glada att kunna starta IPF-studien trots situationen med COVID-19” säger Anne Katrine Cohrt, Senior Director Clinical Operations på Vicore Pharma. I tillägg till Indien är studien godkänd i Storbritannien, och det pågår förberedelser för att expandera till ytterligare länder.

Studiedesign

Studien är en öppen fas II-studie i 60 patienter med IPF och kommer att genomföras på ett flertal sjukhus. Syftet med studien är att undersöka säkerhet, lungfunktion och farmakokinetik vid behandling med C21 två gånger dagligen under sex månader. Därefter finns möjlighet att fortsätta behandlingen ytterligare tre månader.  

Första substansen i sin klass

C21, den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II typ 2 receptor (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den primära indikationen för C21 är idiopatisk lungfibros (IPF), men den studeras också i Raynauds fenomen hos patienter med systemisk skleros samt vid akut COVID-19.

C21 har visat robusta effekter i ett flertal sjukdomsmodeller för IPF

Det är väl etablerat att RAS har en roll vid reglering av fibros och C21 har tidigare visat effekter i tre olika djurmodeller för lungfibros/pulmonell hypertension (bleomycin, monokrotalin och Sugen-hypoxia). Dessutom har studier i lungvävnad från en IPF-patient som genomgått en lungtransplantation visat att C21 effektivt hämmar TGFb1, en tillväxtfaktor som anses central vid fibrosutveckling.

Sjukdomen

IPF är en svårt handikappande lungsjukdom med en prognos som är sämre än för de flesta cancerformer. Det finns två godkända behandlingar för IPF, Ofev (nintedanib) och Esbriet (pirfenidone). Dessa minskar sjukdomens progression med upp till 50 procent, men med betydande biverkningar och med försämrad livskvalitet som följd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 08:00 CET.