Halvårsrapport 2012

2012-08-22

Första halvåret 2012 (6 månader)

  • Resultat efter finansiella poster blev -1 071 KSEK (419 KSEK)
  • Rörelseresultatet blev -1 215 KSEK (-2 724 KSEK)
  • Mintage Scientific deltog med 2 100 KSEK i nyemission i I-Tech (totalt 8 400 KSEK)
  • Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till ca 700 och antalet aktier till 33 807 765 i Mintage Scientific

Efter rapportperiodens utgång

  • Mintage Scientific: I juli genomfördes en kvittningsemission om 474 498 aktier. Antalet aktier uppgår därefter till 34 282 263 styck och aktiekapitalet till 1 714 113,1 kronor.
  • Vicore Pharma: Programstart för externfinansierad utveckling av en ny molekylserie med kompletterande egenskaper i förhållande till C21 (”Backup program”).
  • I-Tech: I-Tech har beviljats EU-utvecklingsbidrag från CIP Eco-Innovation på c:a 600 TEUR över 2 år.

 

Läs Halvårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf!