Ahmed Mousa tillträder som ny VD för Vicore imorgon

2023-09-08

Stockholm, 8 september 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att Ahmed Mousa börjar som VD för Vicore från och med imorgon, den 9 september 2023.

Ahmed Mousa har innehaft ledande befattningar i bioteknikföretag och har djup kunskap och erfarenhet från affärs- och företagsutveckling som spänner över flera terapiområden inklusive respiratoriska sjukdomar. Han kommer närmast från Pieris Pharmaceuticals där han senast innehade positionen som Chief Business Officer.

Jacob Gunterberg, styrelseordförande för Vicore kommenterar: “Å styrelsens vägnar är jag stolt att få hälsa Ahmed välkommen som VD för Vicore. Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans för att ytterligare etablera bolaget som en viktig aktör avseende utvecklingen av behandlingar för lungfibros. Jag vill också tacka Carl-Johan Dalsgaard för hans ypperliga arbete i att ha utvecklat Vicore till den position det befinner sig idag.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Gunterberg, styrelseordförande
E-post: jacob.gunterberg@vicorepharma.com

Optimum Strategic Communications
Mary Clark, Hana Malik, Zoe Bolt, Katie Flint
Tel: +44 20 3882 2119
E-mail: vicore@optimumcomms.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2023 08:00 CEST.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.