Provmålning av Walleniusfartyg – leder till teknikskifte med miljövänligare bottenfärger?

2010-11-04

Handelssjöfart och forskning samarbetar aktivt för att få fram båtbottenfärger som är skonsamma för miljön. Nu har Wallenius i Stockholm låtit provmåla en bottenyta på ett av sina fartyg med en ny produkt – som kan vara inledningen på ett teknikskifte inom området båtbottenfärger. Rederiet har tillsammans med I-Tech AB i Göteborg målat ett antal testytor på M/V Falstaff när hon låg i docka på varvet Remontowa i Gdansk.

 

–          Genom att rederiet ställer sitt fartyg till förfogande möjliggörs tester i havsmiljö, både i nordiska och tropiska vatten, säger Per Jansson, vd på I-Tech. Selektope*, som är basen i den färg som prövas, ser i samtliga redan genomförda tester ut att kunna minska miljöbelastningen i betydande omfattning.

Uppföljningen kommer att ske, dels med dykare med nio månaders mellanrum vid två tillfällen, dels vid nästa dockning om 28 månader. En tillräckligt bra dokumentation, som visar att produkten fungerar så bra som småskalig testning på plattor i havet hittills visat, är målsättningen med provmålningen av ett fartyg som går i full drift. Provmålningen är sista steget i kvalitetssäkringen innan de marina färgföretagen lanserar nya produkter baserade på I-Techs teknologi.

 

När totalmängden biocider minskas leder det till minskad miljöbelastning. Om påväxten av havstulpaner kan hindras med mer miljövänliga bottenfärger än de som används idag, möjliggör detta ett betydande teknikskifte. Men förutsättningen är att påväxten verkligen minskar radikalt. I dagsläget löser man detta genom bottenfärger som innehåller biocider. Mindre påväxt innebär lägre bränsleförbrukning och därmed lägre CO2-utsläpp och minskad negativ klimatpåverkan.

 

Det finns noteringar om upp till 80 procent högre bränsleförbrukning när båtbottenfärger inte fungerar, En annan viktig funktion för bottenfärgerna är att stoppa spridningen av främmande arter, som gärna följer med i den påväxt som uppkommer om man inte har väl fungerande bottenfärger.

 

*SelektopeTM är en metod/produkt som nu ligger för godkännande på EU-nivå. Forskningen, som lett fram till metoden, har till stor del finansierats av medel från Mistra. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet har involverats i forskningsarbetet.  Fakta om projektet finns på I-Techs hemsida, www.i-tech.se

För mer information, kontakta;

Per Jansson, vd, I-Tech 0709-17 47 46