Vicore Pharma utökar rekryteringsbasen för ATTRACT-studien

2020-06-23

Göteborg, 23 juni 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att studien ATTRACT avseende behandling av COVID-19 med VP01 8C21) har godkänts av hälsovårdsmyndigheterna i Indien.

För att påskynda rekryteringen i ATTRACT-studien har Vicore Pharma genomfört en grundlig genomgång  av förutsättningarna i länder utanför Storbritannien och därefter lämnat in en myndighetsansökan  i Indien som godkändes på rekordtid. "Ett högt tempo är kritiskt när det gäller COVID-19 och Indien har fortfarande en stadig tillväxt i antalet patienter. En utökning med kliniker i Indien  kommer att bidra till att accelerera rekryteringen till ATTRACT studien", säger Mimi Flensburg, VP Clinical Development, Vicore Pharma.

Om studien

Studien, med namnet ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), är inriktad på inlagda patienter som behandlas med basalt andningsstöd, men ännu inte med respirator. Dessa patienter har en kraftig inflammation i lungorna som kan utvecklas till akut andningskollaps om den fortskrider.

Det är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad fas II studie som genomförs i cirka 100 COVID-19-patienter. Den kommer, utöver säkerheten, undersöka effekten på andningsingsinsufficiens och andra funktionella parametrar.

Utöver det nyligen erhållna godkännandet från den indiska läkemedelsmyndigheten, Drugs Controller General of India (DCGI), har ATTRACT-studien fått fullt godkännande av den regulatoriska hälso- och läkemedelsmyndigheten MHRA och Etikkommittén i Storbritannien. Vicore har också nyligen annonserat ett anslag om 1,5 miljoner GBP från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för att sponsra studien. LifeArc är en självständigt finansierad välgörenhetsorganisation inom medicinsk forskning.

Första substansen i sin klass

VP01 (C21), den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF), lungfibros i patienter med systemisk skleros (SSc), samt för behandling av COVID-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

 

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) och lungfibros vid systemisk skleros (”SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.