Investerare

Vicore Pharma Holdings aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 10 december 2015

Handelsinformation
  • Kortnamn för First North: VICO
  • ISIN-kod: SE0007577895
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseKvotvärdeÖkning av antalet aktierÖkning av aktiekapitalTotalt antal aktierTotalt aktiekapital
2005Bolagsbildning1001 000100 000,001 000100 000,00
2008Fondemission1004 601460 100,005 601560 100,00
2008Uppdelning av aktier 1:20000,0511 196 399-11 202 000560 100,00
2008Nyemission0,0568834,411 202 688560 134,40
2010Nyemission0,055 601 344280 067,2016 804 032840 201,60
2010Nyemission0,055 601 344280 067,2022 405 3761 120 268,80
2010Kvittningsemission0,051 000 00050 000,0023 405 3761 170 268,80
2011Nyemission0,0510 402 389520 119,4533 807 7651 690 388,25
2012Kvittningsemission0,05474 49823 724,9034 282 2631 714 113,15
2013Nyemisison0,0534 282 2631 714 113,1568 564 5263 428 226,30
2015Nyemission0,0512 639 073631 953.6581 203 5994 060 179,95
2015Omvänd split 1:100,5-73 083 239-8 120 3604 060 180,00
2015Nyemission/Notering0,53 248 1441 624 07212 368 5045 684 252,00
2017Nyemission0,52 000 000 1 000 00014 368 5047 184 251,92
2017Nyemission0,51 500 000750 00015 868 5047 934 251,92

Aktieägare

Per den 31 december, 2017

AktieägareAntal aktier%
Totalt antal aktier
15 868 504
100%
Protem Wessman AB
inkl. privat
2 525 137
15,9%
Swedbank Robur
1 570 000
9,9%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd
1 200 000
7,6%
Kjell Stenberg
1 148 478
7,2%
Pomona-gruppen AB
805 830
5,1%
Unionen
600 000
3,8%
Eriksam Invest AB inkl. privat
591 2853,7%
AFA Försäkring
585 000
3,7%
Mikael Lönn
448 859
2,8%
Övriga aktieägare
6 566 67041,4%

Finansiell
Kalender

Bokslutskommuniké 2017

21 februari 2018

Årsredovisning 2017

12 april 2018

Delårsrapport, kvartal 1

8 maj 2018

Årsstämma

8 maj 2018

Events &

Presentationer

w
Tidigare events & presentationer

Audiocast/Telefonkonferens
Presentation av resultat från tilläggsstudie
2 oktober 2017 kl 14:00 CET

Biotech and Money Investival showcase
London, 14 november 2017

Jefferies Healthcare conference
London, 15-16 november 2017

Bolagsdagen, Erik Penser bank
Stockholm, 23 november 2017

Stora Aktiedagen
Göteborg, 27 november 2017

Pareto Securities Health Care Seminar
Stockholm, 7 september 2017

NLS days 2017
Malmö, 12-14 september

BIO Pharm America
Boston,  26-27 september 2017

BIO International Convention
San Diego, USA, 19-20 juni 2017

Jefferies Health Care Conference
New York, USA 6-9 juni 2017

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på event med Redeye den 4 maj, 2017:
Bolagspresentation den 4 maj 2017

Intervju med Per Jansson, VD på Vicore Pharma den 10 april 2017:
VD intervju den 10 april 2017

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på Stora aktiedagen i Göteborg den 14 november, 2016:
Bolagspresentation den 14 november

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på event med Aktiespararna i Stockholm den 8 mars, 2016:
Bolagspresentation den 8 mars, 2016

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på Stora aktiedagen i Göteborg den 23 november 2015:
Bolagspresentation den 23 november>>

Björn Dahlöf, Senior Medical Advisor presenterar Vicore Pharma på event med Redeye i Göteborg den 3 november, 2015:
Bolagspresentation den 3 november>>

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på event med Aktiespararna i Stockholm den 19 oktober, 2015:
Bolagspresentation den 19 oktober>>

Aktiespararna intervjuar Per Jansson, VD:
VD-intervju med Per Jansson>>

Dawid Myslinski, Corporate Finance på Redeye om Vicore Pharma:
Dawid Myslinski om Vicore Pharma

Finansiell tillgång

Vicore Pharma Holding äger 16,5% av aktierna i I-Tech AB.

I-Tech AB har utvecklat en marin biocid, Selektope, för användning i båtbottenfärger (antifouling paints). Selektope är effektiv mot främst havstulpaner.

Selektope har de nödvändiga regulatoriska godkännanden som krävs för användning av substansen i EU, Kina, Korea  och Japan. Dessutom har Bolaget inlett kommersiell utveckling av en båtbottenfärg innehållande Selektope tillsammans med ett stort färgbolag i Asien.

Största ägare i I-Tech är; Volvo Group Venture Capital, Vicore Pharma Holding, ALMI och Pomonagruppen.

Läs mer om I-Tech: www.selektope.com

Teckningsoptioner

Totalt förvärvades 570.000 teckningsoptioner av nyckelpersoner och rådgivare 2016. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Vicore Pharma Holding AB. Teckning av aktier i enlighet med teckningsoptionerna kan ske under perioden fram till den 8 december 2019 (380 000 teckningsoptioner) respektive 3 januari 2020 (190 000 teckningsoptioner).

 

Om du har några frågor som investerare, kontakta oss gärna!

Per Jansson, CEO 
per.jansson@vicorepharma.com
Tel: +46 709 17 47 46

Nina Carlén, IR, Communication & Administration Coordinator 
nina.carlen@vicorepharma.com
Tel: +46 763 90 94 04

Certified Advisor
Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 463 8000