Vicore Pharma rekryterar två nyckelpersoner och stärker fokus på svåra ovanliga lungsjukdomar

2018-09-17

2018-09-17 - Vicore Pharma (publ) meddelar idag att man anställt Rohit Batta som medicinsk chef (Chief Medical Officer; CMO) från den 26 november samt Göran Tornling som Senior Medical Advisor med början den 17 september. Dr. Batta rapporterar till VD och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Dessa rekryteringar är viktiga för att förstärka den medicinska kompetensen inom bolagets kärnområde, svåra ovanliga lungsjukdomar.

Dr. Rohit Batta har 18 års omfattande erfarenhet som läkare med fokus på ovanliga svåra sjukdomar och har lett medicinska och kliniska utvecklingsteam. Han har senast varit verksam som “Senior Director of Cell and Gene Therapy” på GlaxoSmithKline (GSK) med ansvar för att leda den kliniska utvecklingen av genterapier avseende haemoglobinopatier. Dr Batta ledde också den kliniska utvecklingen och lanseringen av världens första genterapiprodukt för en ovanlig pediatrisk sjukdom.

Dr. Batta är utbildad läkare vid Kings College School of Medicine och är medlem av the Royal College of General Practitioners och the Faculty of Pharmaceutical Medicine.

Dr. Göran Tornling har nästan fyrtio års erfarenhet som specialistläkare i lungmedicin. Han har tidigare varit verksam som ”Executive Director, Clinical Science and Strategy (Respiratory)”, på AstraZeneca R&D, med ansvar för klinisk utvecklingsstrategi bland annat för ett projekt inom idiopatisk lungfibros, vilket är Vicores huvudindikation. Han har vidare varit ”Executive Vice President” och forskningschef på Orexo med ansvar för såväl preklinisk, farmaceutisk och klinisk innovation och utveckling.

Dr. Tornling är utbildad både på Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet och är läkare, docent och specialist inom lungmedicin.

“Batta och Tornling är två högkvalificerade personer inom sina specialistområden och är passionerade avseende att kunna hjälpa patienter med stora medicinska behov. Deras breda och djupa kunskap inom ovanliga sjukdomar i allmänhet och svåra lungsjukdomar i synnerhet är precis vad Vicore behöver för att bygga ett medicinskt team av världsklass och för att hålla högt tempo i det fortsatta kliniska utvecklingsarbetet”, säger Dr. Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore Pharma. 

För ytterligare information, kontakta:
Dr. Carl-Johan Dalsgaard, VD: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard @vicorepharma.com

  • Pressmeddelande: Vicore Pharma rekryterar två nyckelpersoner och stärker fokus på svåra ovanliga lungsjukdomar