Vicore Pharma senarelägger publicering av delårsrapport

2018-09-26

Mölndal, 26 september 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ), har beslutat att senarelägga publicering av sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Delårsrapporten kommer publiceras den 8 november 2018 istället för tidigare aviserade 19 oktober 2018. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, CEO: +46 709 759 863, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com