Uppdatering avseende läkemedelsutvecklings-programmen VP01 (C21) och VP02 (IMiD)

2019-12-18

Göteborg, 18 december 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra fibrotiska lungsjukdomar, ger en uppdatering av bolagets ledande kliniska läkemedelsprogram VP01 (C21) samt det andra programmet VP02 (IMiD).

Den kliniska fas II-studien med C21 i systemisk skleros (SSc) började rekrytera patienter i december enligt plan och Vicore förväntar sig att studien ska vara klar inom ett år. Studien avser studera effekten av C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos patienter med SSc.

"Denna studie kommer att belysa AT2-receptorns roll och potentella effekt avseende förbättring av blodflödet i sjuka vävnader, en effekt som kan gynna patienter med SSc såväl som patienter med idiopatisk lungfibros (IPF)" säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore.

Den andra fas II-studien, som avser studera effekterna av C21 hos patienter med IPF, är för närvarande föremål för designförbättringar efter positiv dialog med den engelska läkemedelsmyndigheten och bolagets kliniska experter. Den nya designen utformas för att möjliggöra en snabbare rekrytering av patienter och ge ett mer utförligt informationsunderlag.

”Vår ambition är att göra den bästa möjliga studien för att besvara frågan om C21 kan bevara lungfunktionen hos patienter med IPF”, säger Carl-Johan Dalsgaard. Ansökan att få inleda studien kommer att lämnas in i början av nästa år.

VP02-programmet, som avser lokal tillförsel av en IMiD till lungan för behanling av IPF och IPF-hosta, fortskrider enligt plan och en produktkandidat som visar lovande separation mellan lokal och systemisk exponering utvecklas nu vidare i toxikologiska studier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

  • Uppdatering avseende läkemedelsutvecklings-programmen VP01 (C21) och VP02 (IMiD)