Vicore Pharma har lämnat in ansökan om start av Fas II studie för idiopatisk lungfibros

2017-12-22

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att ansökan för att påbörja en Fas IIa studie i patienter med idiopatisk lungfibros har lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA.

Vicore Pharma har nu lämnat in sin ansökan till den brittiska myndigheten MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) för att starta en klinisk Fas IIa-studie med C21 för bolagets ledande indikation idiopatisk lungfibros (IPF). Vi räknar med ett besked på vår ansökan inom 60 dagar vilket är brukligt vid ansökningar till MHRA.

”Vi har nu nått en viktig milstolpe med den inlämnade ansökan för Fas IIa studien. Våra medarbetare har lagt ett stort arbete i att färdigställa dokumentation och ansökan. Nu inväntar utvärdering av ansökan i samarbete med myndigheten och våra kliniska partners” säger Per Jansson VD i Vicore Pharma.

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 14:00.