Vicore meddelar förändringar i ledningsgruppen

2020-11-03

Göteborg, 3 november, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att man gör förändringar i bolagets ledningsgrupp.

Ledningsgruppen i Vicore består numera av följande personer:

  • Carl-Johan Dalsgaard, VD
  • Hans Jeppsson, CFO
  • Rohit Batta, CMO
  • Johan Raud, CSO
  • Elin Rosendahl, VP Clinical Development (tillträder den 16 november)
  • Ola Camber, Head of Pharmaceutical R&D
  • Nina Carlén, Chief Administrative Officer
  • Johanna Gräns, Preclinical Development

”I takt med utvecklingen i Vicore så ser vi kontinuerligt över sammansättningen i ledningsgruppen. Vårt fokus ligger på att driva projekten framåt på ett effektivt sätt för att nå bolagets mål och som ett led i det genomför vi nu ändringar i ledningsgruppen” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 13:00 CET.

  • Vicore meddelar förändringar i ledningsgruppen