Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson har avlidit

2017-11-08

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO). Det är med stor sorg vi idag meddelar att vår styrelseledamot Göran Arvidson hastigt och oväntat avlidit.

”Vi är mycket ledsna över bortgången av Göran Arvidson, som var en värdefull medlem i Vicore Pharmas styrelse. Hans affärskunskaper och förståelse för branschen kommer att saknas. Våra tankar går till hans familj, vänner och kollegor” säger Leif Darner, styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Darner, styrelseordförande
Tel: 070 579 04 62
E-mail: leif.darner@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november  2017 kl. 14.30 CET.