Största aktieägare

Antal aktier Antal aktier Aktieägare
HealthCap VII L.P. 11 796 408 27,8%
Göran Wessman inkl. företag 3 526 849 8,3%
Swedbank Robur 2 683 332 6,3%
Fjärde AP-fonden 2 060 000 4,9%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 1 950 654 4,6%
Kjell Stenberg 1 531 303 3,6%
Unionen 1 438 990 3,4%
Pomona-gruppen AB 1 074 440 2,5%
Shaps Capital 985 709 2,3%
Alfred Berg 941 666 2,2%
Handelsbanken fonder 900 000 2,1%
Övriga 13 485 363 31,8%
Totalt antal aktier 42 374 714 100,0%
Källa: Euroclear per den 30 juni 2019