Största aktieägare

Antal aktier Antal aktier Aktieägare
HealthCap VII L.P. 15 929 908 22,2%
Swedbank Robur 7 130 936 9,9%
Fjärde AP-fonden 6 632 041 9,2%
Handelsbanken läkemedelsfond 4 081 570 5,5%
Göran Wessman inkl. företag 4 030 340 5,6%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 2 850 000 4,0%
Tredje AP-fonden 1 891 425 2,6%
Länsförsäkringar 1 854 263 2,6%
Unionen 1 663 990 2,3%
Kjell Stenberg 1 531 303 2,1%
Andra AP-fonden 1 050 000 1,5%
Alfred Berg 895 149 1,2%
Övriga 22 219 368 31,0%
Totalt antal aktier 71 760 293 100,0%
Källa: Euroclear per 30 juni 2021