Största aktieägare

Antal aktier Antal aktier Aktieägare
HealthCap VII L.P. 15 663 908 25,9%
Swedbank Robur 5 945 432 9,8%
Göran Wessman inkl. företag 4 366 849 7,2%
Fjärde AP-fonden 4 310 000 7,1%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 2 919 438 4,8%
Unionen 1 663 990 2,8%
Handelsbanken läkemedelsfond 1 640 000 2,7%
Kjell Stenberg 1 531 303 2,5%
Tredje AP-fonden 1 500 000 2,5%
Länsförsäkringar 1 365 923 2,3%
Andra AP-fonden 1 050 000 1,7%
Övriga 18 461 396 30,6%
Totalt antal aktier 60 418 239 100,0%
Källa: Förväntade ägarförhållanden efter den riktade nyemissionen den 2 juli.
Baserad på ägarförhållanden per den 30 juni 2020.