Största aktieägare

Antal aktier Antal aktier Aktieägare
HealthCap VII L.P. 15 929 908 22,2%
Swedbank Robur 7 118 685 9,9%
Fjärde AP-fonden 6 632 041 9,2%
Göran Wessman inkl. företag 4 030 340 5,6%
Handelsbanken läkemedelsfond 3 923 696 5,5%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 2 862 977 4,0%
Tredje AP-fonden 1 891 425 2,6%
Länsförsäkringar 1 880 662 2,6%
Unionen 1 663 990 2,3%
Kjell Stenberg 1 531 303 2,1%
Andra AP-fonden 1 050 000 1,5%
Alfred Berg 1 049 414 1,5%
Övriga 22 195 852 30,9%
Totalt antal aktier 71 760 293 100,0%
Källa: Euroclear per 31 mars 2021