Största aktieägare

Aktieägare Antal aktier %
HealthCap VII L.P. 15 834 834 22,1%
Fjärde AP-fonden 6 632 041 9,2%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 4 620 302 6,4%
Protem 4 030 340 5,6%
Handelsbanken Fonder 3 273 890 4,6%
Unionen 2 663 990 3,7%
Swedbank Robur 2 644 165 3,7%
Tredje AP-fonden 2 641 425 3,7%
Avanza Pension 2 523 299 3,5%
Kjell Stenberg 1 531 303 2,1%
Andra AP-fonden 1 050 000 1,5%
Karl Perlhagen 797 065 1,1%
Nordnet Pension 550 155 0,8%
Carl-Johan Dalsgaard 477 981 0,7%
SEB Fonder 400 005 0,6%
Jonas Wikström 395 000 0,6%
Mats K Andersson 390 000 0,5%
Alfred Berg Fonder 349 261 0,5%
FCG Fonder 314 287 0,4%
Nordea Liv & Pension 312 525 0,4%
Övriga 20 416 111* 28,4%
Totalt antal aktier 71 847 979 100,0%
Källa: Monitor av Modular Finance per 31 mars 2022. * Efter kvittningsemission den 30 juni 2022