Största aktieägare

Aktieägare Antal aktier %
HealthCap VII L.P. 15 834 834 22,0%
Fjärde AP-fonden 6 632 041 9,2%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 4 674 847 6,5%
Protem 3 830 340 5,3%
Handelsbanken Fonder 2 748 295 3,8%
Avanza Pension 2 642 022 3,7%
Tredje AP-fonden 2 641 425 3,7%
Swedbank Robur 2 579 550 3,6%
Unionen 2 432 681 3,4%
Kjell Stenberg 1 551 303 2,2%
Karl Perlhagen 1 358 177 1,9%
Jesper Lyckeus 1 200 000 1,7%
Andra AP-fonden 888 894 1,2%
SEB Fonder 500 189 0,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 479 804 0,7%
Carl-Johan Dalsgaard 477 981 0,7%
Nordea Liv & Pension 447 164 0,6%
Jonas Wikström 393 000 0,5%
Mats K Andersson 390 000 0,5%
BNP Paribas Asset Management 348 335 0,5%
Övriga 19 749 487 27,5%
Totalt antal aktier 71 847 979 100,0%
Källa: Monitor av Modular Finance per 30 september 2022.