Största aktieägare

Antal aktier Antal aktier Aktieägare
HealthCap VII L.P. 15 663 908 25,9%
Swedbank Robur 6 005 432 9,9%
Fjärde AP-fonden 4 515 041 7,5%
Göran Wessman inkl. företag 4 030 340 6,7%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 2 000 000 3,3%
Handelsbanken läkemedelsfond 1 983 696 3,3%
Unionen 1 663 990 2,8%
Länsförsäkringar 1 621 662 2,7%
Tredje AP-fonden 1 591 425 2,6%
Kjell Stenberg 1 531 303 2,5%
Alfred Berg 1 051 313 1,7%
Andra AP-fonden 1 050 000 1,7%
Övriga 17 710 129 29,3%
Totalt antal aktier 60 418 239 100,0%
Källa: Euroclear per 31 december 2020