Största aktieägare

Antal aktier Antal aktier Aktieägare
HealthCap VII L.P. 15 663 908 25,9%
Swedbank Robur 6 005 432 9,9%
Fjärde AP-fonden 4 515 041 7,5%
Göran Wessman inkl. företag 4 366 849 7,2%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd 2 604 099 4,2%
Handelsbanken läkemedelsfond 1 883 696 3,1%
Unionen 1 663 990 2,8%
Länsförsäkringar 1 581 662 2,6%
Kjell Stenberg 1 531 303 2,5%
Tredje AP-fonden 1 500 000 2,5%
Alfred Berg 1 500 000 2,5
Andra AP-fonden 1 050 000 1,7%
Övriga 16 998 788 28,1%
Totalt antal aktier 60 418 239 100,0%
Källa: Euroclear per 30 september 2020