Extra bolagsstämma 2013

Den 11 november genomförde Mintage Scientific en extra Bolagsstämma. Följande beslut togs: – Ny bolagsordning med höjt tak för aktiekapital samt antal aktier – Bemyndigande om nyemission Se besluten i sin helhet i: Protokoll Extra bolagsstämma...

Årsstämma 2013

Den 27 juni, 2013 hade Mintage Scientific årsstämma i Göteborg. För att ta del av beslut och föredragningar, se: Extra bolagsstämma 2013 Kallelse Årsstämma 2013 Styrelsens förslag till beslut...

Extra bolagsstämma 2012

Den 17 oktober genomförde Mintage Scientific en extra bolagsstämma. Beslutspunkt: Val av ny styrelseledamot För att ta del av beslut , se: Extra bolagsstämmoprotokoll 121017 Kallelse extra bolagsstämma 2012 Styrelsens förslag till...

Årsstämma 2012

Den 19 juni, 2012 genomförde Mintage Scientific årsstämma i Göteborg. För att ta del av beslut och föredragningar, se: Protokoll årsstämma 120619 Årsredovisning...

Årsstämma 2011

Den 15 juni, 2011 hade Mintage Scientific årsstämma i Göteborg. För att ta del av beslut och föredragningar, se: Årsstämmoprotokoll 2011

Årsstämma 2010

Den 29 juni 2010 hade Mintage Scientific årsstämma i Göteborg. Under stämman presenterade VD, Göran Wessman kort om nuläget i Mintage, Vicore Pharma och I-Tech. Årsstämman beslöt: Att fastställa räkenskaperna för 2009 och att årets resultat överförs i ny räkning Att...