Årsstämma 2016

Den 27 april, 2016 genomförde Vicore Pharma Holding årsstämma med följande beslut: – Bemyndigande att genomföra nyemission – Beslut om utgivande av teckningsoptioner – Beslut om ny styrelse För beslut och föredragningar i sin helhet se:...

Extra bolagsstämma 28 september 2015

Den 28 september, 2015 genomförde Mintage Scientific en extra bolagsstämma med följande beslut: – Antagande av ny bolagsordning varigenom bolagets firma ändras Protokoll extra bolagsstämma Kallelse extra bolagsstämma...

Extra bolagsstämma 14 september 2015

Den 14 september, 2015 genomförde Mintage Scientific en extra bolagsstämma med följande beslut: – Beslut om riktad emission – Beslut om sammanläggning av aktien 1:10 – Beslut om ny Bolagsordning – Bemyndigande att genomföra nyemission Kallelse...

Årsstämma 2015

Den 28 april, 2015 genomförde Mintage Scientific årsstämma i Göteborg. För att ta del av beslut och föredragningar, se: Årsstämmoprotokoll 2015 Kallelse årsstämma...

Årsstämma 2014

Den 24 april, 2014 genomförde Mintage Scientific årsstämma i Göteborg. För att ta del av beslut och föredragningar, se: Årsstammoprotokoll-20140424 Kallelse Årsstämma 2014 Styrelsens förslag till beslut...