Information om utdelning till aktieägare i Vicore Pharma Holding AB

Vid bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB beslöts den 13 augusti 2018 att dela ut aktier i I-Tech AB (publ.) till aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ.). För åtta aktier i Vicore Pharma Holding AB erhölls en aktie i I-Tech AB. Avstämningsdag för att erhålla aktier i I-Tech var den 17 augusti 2018. Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i ett annat bolag beskattas som utdelning. Aktierna i Vcore Pharma Holding AB är marknadsnoterade. Den dag som utgör avstämningsdag för att erhålla aktier var lägsta betalkurs 24:50 kr/aktie. Aktierna fanns sedan på värdepapperskonto den 24 augusti 2018. Omkostnadsbeloppet för aktierna i I-Tech AB blir därför motsvarande utdelningsbeloppen som beskattas för, dvs 24:50 kr/aktie.

För mer information se följande länk:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/v/vicorepharmaholding.4.3810a01c150939e893fbd86.html