Förvärv av INIM Pharma AB genomfördes via en apportemission till HealthCap. Vicore Pharma Holding AB har tillträtt samtliga aktier i INIM Pharma AB. HealthCap är därmed största aktieägare i Vicore Pharma Holding.

Genom emissionen ökade aktiekapitalet till 7 934 251,92 kronor och antalet aktier till 24 720 006.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD, +46 (0)709 174746
per.jansson@vicorepharma.com