Issue in kind

Acquisitions of INIM Pharma AB were carried out through an issue in kind to HealthCap. Vicore Pharma Holding AB thereby owns 100% of INIM Pharma AB. HealthCap is thus the largest shareholder in Vicore Pharma Holding. Through the issue, the share capital increased to...

Apportemission

Förvärv av INIM Pharma AB genomfördes via en apportemission till HealthCap. Vicore Pharma Holding AB har tillträtt samtliga aktier i INIM Pharma AB. HealthCap är därmed största aktieägare i Vicore Pharma Holding. Genom emissionen ökade aktiekapitalet till 7 934 251,92...