Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting (AGM) of Vicore Pharma Holding AB (publ) was held today May 10, 2017. The AGM passed resolutions regarding, among other thing, the following: Accounts 2016 It was resolved to adopt the profit and loss account and the balance sheet of the...

Årsstämma 2017

Den 10 maj genomförde Vicore Pharma Holding AB (publ) ordinarie årsstämma varvid stämman bland annat beslutade om följande. Räkenskaper 2016 Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslutades om...