Riktade nyemissioner, i två trancher om två respektive en och en halv miljoner aktier, totalt tre och en halv miljoner aktier har genomförts. Teckningskursen i emissionerna uppgick till 16 kronor per aktie och fastställdes genom ett s.k. private placement-förfarande. Emissionerna inbringade 56 miljoner kronor före emissionskostnader. En stor del av de nya aktierna tecknades av en av Europas största och mest ansedda specialistfonder som investerar fokuserat i läkemedelssektorn globalt.

Genom emissionerna kommer aktiekapitalet att öka med 1 750 000 kronor till 7 934 251,92 kronor och antalet aktier från 12 368 504 till 15 868 504.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD, +46 (0)709 174746
per.jansson@vicorepharma.com

Nina Carlén, IR, Communication & Administration Coordinator, +46 (0)763-90 94 04
nina.carlen@vicorepharma.com