Directed share issues

Two directed share issues, one comprising two million shares and the second comprising one and a half million shares, in total three and a half million shares has been performed. The total proceeds from the share issues amounts to SEK 56 million before issue costs.The...

Riktade nyemissioner

Riktade nyemissioner, i två trancher om två respektive en och en halv miljoner aktier, totalt tre och en halv miljoner aktier har genomförts. Teckningskursen i emissionerna uppgick till 16 kronor per aktie och fastställdes genom ett s.k. private placement-förfarande....