Extra bolagsstämma 2017

Den 27 mars 2017 genomförde Vicore Pharma Holding AB (publi) en extra bolagsstämma med följande beslut: Ändring av bolagsordningen För att möjliggöra genomförande styrelsens beslut om nyemission fattat den 23 februari 2017 beslutades att ändra gränserna för...