Den 11 november genomförde Mintage Scientific en extra Bolagsstämma.

Följande beslut togs:
– Ny bolagsordning med höjt tak för aktiekapital samt antal aktier
– Bemyndigande om nyemission

Se besluten i sin helhet i:

Protokoll Extra bolagsstämma 2013