Den 27 april, 2016 genomförde Vicore Pharma Holding årsstämma med följande beslut:

– Bemyndigande att genomföra nyemission
– Beslut om utgivande av teckningsoptioner
– Beslut om ny styrelse

För beslut och föredragningar i sin helhet se: