Bolagsordning

Bolagsordning för Vicore Pharma Holding AB Org. nr: 556680-3804 § 1. Firma  Bolagets firma är Vicore Pharma Holding AB. Bolaget är publikt (publ). § 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Mölndals kommun. § 3. Verksamhet Aktiebolagets verksamhet...