Bolagsordning

Bolagsordning för Vicore Pharma Holding AB (publ) Org. nr: 556680-3804  antagen vid extra bolagsstämma den 7 januari 2019  § 1. Firma  Bolagets firma är Vicore Pharma Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ). § 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands...