Företrädesemissionen om 19,5 mkr som genomförs inför listning på Nasdaq First North tecknades till 178 procent, varav 75 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 104 procent utan stöd av teckningsrätter. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att utnyttja hela övertilldelnings-optionen om 6,0 mkr. Detta innebär att bolaget tillförs 25,5 mkr före transaktionskostnader.

I emissionen emitteras 3 248 144 aktier och i övertilldelningsoptionen ytterligare 1 000 000 aktier. Totalt emitteras 4 248 144 aktier till en kurs om 6,00 kronor. Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget uppgå till 12 368 504 och aktiekapitalet till 6 184 251,90 kronor. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 400 nya aktieägare och det totala antalet aktieägare uppgår därefter till cirka 900.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD, +46 (0)709 174746
per.jansson@vicorepharma.com

Nina Carlén, Marknad, +46 (0)763-90 94 04
nina.carlen@vicorepharma.com


Läs mer om emissionen!

Prospekt för nedladdning (PDF)

Teaser för nedladdning (PDF)