Emission, november 2015

Företrädesemissionen om 19,5 mkr som genomförs inför listning på Nasdaq First North tecknades till 178 procent, varav 75 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 104 procent utan stöd av teckningsrätter. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att...

Emission, januari 2015

Mintage Scientific’s new share issue with preferential rights for shareholders is now complete. In the share issue 12,639,073 shares at a subscription price of SEK 0.80, corresponding to a total issue proceeds of approximately SEK 10 million. Overall signed...