Sammanläggning av aktier

Vid en extra bolagsstämma i Mintage Scientific AB (publ) den 14 september 2015 beslutades om en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 1:10 innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Avstämningsdagen är fastställd...