Emission, november 2013

Mintage Scientifics nyemission med företrädesrätt för aktieägarna är nu genomförd. I emissionen emitteras 34 282 263 aktier till teckningskursen 0,45 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 15,4 mkr. Sammantaget tecknades emissionen till cirka 141...