Kvittningsemission 2012

I juli 2012 genomfördes en kvittningsemission om  474 498 aktier till Mikael Lönn. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emissionen var att genom kvittning avlägsna Mikael Lönns fordran på Bolaget om 545 673 kr, vilket härstammar från...