Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är nu genomförd. Omkring 58 procent, motsvarande 6,9 mkr tecknades av befintliga aktieägare samt genom teckning utan företräde. Resterande delen, motsvarande omkring 5 mkr tecknades genom garantiåtagande.

Efter det att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mintage Scientific att uppgå till 33 807 765 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 690 388 kronor.

Genom nyemissionen får Mintage Scientific möjligheter att fortsätta utvecklingen av Vicore Pharma och I-Tech och utnyttja de möjligheter som finns att bygga värden i bolagen. Det är positivt att en stor del av Mintage Scientifics befintliga aktieägare valt att delta i emissionen och fortsätta stötta bolaget. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en spännande utveckling i våra två innehav.

Läs mer om emissionen

Prospekt (PDF)

Sammanfattning av prospektet (PDF)


För ytterligare information, kontakta:

Mintage Scientific AB (publ), 031-78 80 560, info@mintage.se
Göran Wessman, VD Mintage Scientific AB (publ),
0708 -161 450,goran.wessman@mintage.se