Kvittningsemission 2010

I november 2010 genomfördes en kvittningsemission om 1 miljon aktier till A+ Science Holding AB. Emission genomfördes som återbetalning av skuld till A+ Science Holding. Det totala antalet aktier i Mintage Scientific uppgår därmed till 23 405...