Emission, juni 2010

Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är genomförd och blev fulltecknad. Cirka 54 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 45 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom att emissionen fulltecknades tillförs bolaget...