Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är genomförd och blev fulltecknad. Cirka 42 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 58 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom att emissionen fulltecknades tillförs bolaget drygt 5,6 MSEK, före emissionskostnader. Noterbart är att emissionen fulltecknades, utan att Mintage Scientific på förhand tillsett en fullteckning av emissionen genom exempelvis garantiteckning.

Efter det att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mintage Scientific att uppgå till 16 804 032 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 840 201,60 SEK.

För mer information se prospektet!

Prospekt (PDF)

Teaser för nyemission (PDF)

Årsredovisning_2006-06-30 (PDF)

Årsredovisning_2007-06-30-30 (PDF)

Årsredovisning_2008-12-31 (PDF)